Par biedrību

Biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011. gada 12. oktobrī, Balvos. Dibinot biedrību bijām 8 domu biedri. Mūsu idejas aizrāva arī citus, un tagad biedrībā darbojamies 38 cilvēki, izglītības, kultūras, mākslas un sociālās sfēras darbinieki, mākslinieki, amatnieki, kā arī pedagogi. Biedrība darbojas Rīgā un Balvos un īsteno projektus izglītības, sabiedrības integrācijas, kultūras, reģionu attīstības un ES prioritāšu jomā. 

Mēs rīkojam apmācības, izstādes, konkursus un radošas darbnīcas. Īsāk sakot - sešus gadus palīdzam un dodam iespēju cilvēkiem atklāt un likt lietā savu potenciālu. Biedrības darbība fokusējas uz starptautiskas sadarbības veicināšanu un dalību starptautiskos projektos, tādējādi aktivizējot starptautisko vidi Balvu novadā un Latvijā. Puse no projektiem tapuši sadarbībā ar organizācijām ārvalstīs –  Lielbritānijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Itālijā, Grieķijā, Polijā, Maltā, Bulgārijā, Horvātijā…

Atskatoties uz 7 gadu laikā padarīto, projektu aktivitātēs esam iesaistījuši vairāk nekā 800 unikālus dalībniekus, īstenojot 13 projektus un piesaistot 520 930 EUR finansējumu. Biedrības īstenotajos projektos esam radījuši darba vietas, nodarbinot vairāk nekā 40 personas, un  samaksājuši Latvijas valstij nodokļos vairāk nekā 100 000 EUR.

Mēs, biedrība „Radošās Idejas”, esam aktīvi, visu darām no sirds un ar prieku. Veidojam pilsonisku, iekļaujošu sabiedrību Latvijā un citur Eiropā. Radām darba vietas paši sev un citiem. Tā ir dzīve, kādu ir vērts dzīvot.

 Pievienojies mums Facebook!

Biedrības Radošās Idejas stratēģijas 2014.-2020.gadam aktualizācija

Biedrības Radošās Idejas stratēģijas 2014.-2020.gadam vidustermiņa novērtējums

Buklets "Biedrība Radošās Idejas"