Mūsu komanda

Biedrības „Radošās Idejas” biedriem ir ilggadēja pieredze vietējā, reģionāla un nacionāla līmeņa ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu izstrādē, īstenošanā un pārraudzībā. Biedrības biedri ir organizējuši vietēja, reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumus, t.sk. apmācības, seminārus un mācību nometnes, veikuši pētījumus, izstrādājuši attīstības plānošanas dokumentus u.tml. Biedru izglītība un ilggadējā pieredze nodrošina mērķu profesionālu realizāciju un kvalitatīvu projektu administrēšanu un īstenošanu.

 

             

               

 

Sanita Putniņa

Valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja

putnina.sanita@gmail.com
CV (lv)
CV (eng)

Anita Kairiša

Valdes locekle, radošā direktore

anita.p@inbox.lvŽanete Lemešonoka

Grāmatvede


 

 
   

 

Alise Vītola

Projektu eksperte 

vitola.alise@gmail.com 

Renāta Petrova

Projektu eksperte

petrovarenata@hotmail.com 

Ineta Vītola

Projektu eksperte

ineta.vitola@gmail.com