PRIME - Promoting Integration for Young Migrants 

Nr. CB652

Projekts veltīts imigrantu jauniešu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projektu īsteno FoU Centrum, Linkopings kommun no Zviedrijas sadarbībā ar biedrību "Radošās Idejas".

Projekta ietvaros tiks identificētas migrantu jauniešu vajadzības un barjeras, ar kurām tie saskaras, izvērtēta līdz šim īstenoto atbalsta programmu pieredze, izveidot 2 reģionālie partnerības tīkli, kā arī sagatavota un īstenota kopīga integrācijas programma, ietverot valodu apmācību, neformālo izglītību, atbalstu karjeras attīstībā un mentoringu darbavietā. Projektā tiks iesaistīti 50 jaunieši migranti, 30 jaunieši Zviedrijā un 20 jaunieši Latvijā. Projektā laikā notiks 3 mācību vizītes un 6 projekta vadības komandas tikšanās.

Projekts tiek īstenots  no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros. Projekta īstenošanai biedrībai „Radošās Idejas” piešķirts finansējums 95 159,69 eiro, projekta kopējais finansējums ir 240 634,82 eiro.