Dzīvojam kopā

Nr. LG-2017/NVO-12

24.04.2017.

Projekts ietver interaktīvus kultūras pasākumus un radošas meistarklases, lai sekmētu starpkultūru dialogu, mazinātu starpgrupu aizspriedumus un veicinātu aktīvu saliedētu pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedrībā, nodrošinot etnisko kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu pieejamību visu vecumu pārstāvjiem.

Projekta ietvaros norisināsies meistarklases "Laiks prasmēm", trīs starpkultūru dialogu veicinoši pasākumi "Laiks spēlēm" un "Laiks kopā", kā arī divi pasākumi ar koncertu "Laiks skaistumam" un "Laiks padziedāt". Projekta rezultāti tiks atspoguļoti digitālā grāmatā ar projekta aktivitāšu fotogrāfijām un starpkultūru dialoga meistarklasēm. Projekta aktivitātes notiks Balvu novadā, Balvos, Balvu novada muzejā, kurā izveidots Ziemeļlatgales Nemateriālā kultūras mantojuma centra viena pastāvīgā un vairākas digitālās ekspozīcijas. Projekta mērķa grupa ir biedrību „Radošās Idejas” un „Razdoļje” biedri (30 personas), vietējie iedzīvotāji un mazākumtautību iedzīvotāji, kā arī muzeja un pasākumu apmeklētāji (kopā ~200 personas).

Projekts tiek īstenots no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 1.decembrim LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros. Projekta īstenošanai biedrības „Radošās Idejas” struktūrvienībai Balvos piešķirts finansējums 1000 eiro.

Projekta aktualitātes:

Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes – „Laiks spēlēm” – intelektuāla spēle

Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes – kultūras pasākums „Laiks padziedāt”

Aicinām uz kultūras pasākumu „Laiks padziedāt”!

Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes – „Laiks prasmēm” – koka karošu apgleznošana

Aicinām uz meistarklasi „Laiks prasmēm” – koka karošu apgleznošana

Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes – „Laiks skaistumam” un „Laiks prasmēm”

Aicinām veidot kopīgu Lupatu pinumu meistarklasē „Laiks prasmēm”

"Radošās Idejas" organizēs kultūras pasākumus un radošas meistarklases starpkultūru dialoga sekmēšanai Balvu novadā