Sociālā uzņēmējdarbība - jaunas iespējas sociālo problēmu risināšanai

2014.gada 10.martā

Sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem - uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis ar mērķi gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem.

Pasaulē tiek lietotas vairākas definīcijas un kritēriji, kas raksturo sociālo uzņēmējdarbību, taču visizplatītākais kritēriji ir:

1. uzņēmuma mērķis ir risināt sabiedrībai nozīmīgu sociālo problēmu, radot novērtējamu un derīgu sabiedrisko labumu;

2. tas organizē darbību atbilstoši komercdarbības praksei, radot preces un sniedzot pakalpojumus tirgum;

3. peļņa tiek novirzīta sociālo mērķu sasniegšanai, uzņēmuma darbības attīstībai vai rezerves fonda veidošanai;

4. darbiniekiem tiek maksāta samērīga un tirgum atbilstoša atlīdzība par darbu;

5. uzņēmuma pārvaldes metodes un īpašumtiesību īstenošana balstās uz demokrātiskiem un līdzdalības principiem, uzņēmuma pārvaldē iesaistot darbiniekus vai ieinteresētās puses.

 

Aicinām iepazīties ar biedrības "Radošās idejas" sagatavotajiem materiāliem:

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

Sociālās uzņēmējdarbības piemēri Latvijā un ārvalstīs

 

Materiāli sagatavoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projekta "Biedrības "Radošās Idejas" institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība" (projekta līguma Nr.:2012.EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu "NVO darbības atbalsta programma" finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments (95%) un Latvijas valsts (5%). Vairāk informācijas www.sif.lv www.eeagrants.lv un www.eeagrants.org .