Kolektīvā ieguldījuma platforma Projektu Banka

2015.gada 13.jūlijā

Projektu Banka ir kolektīvā ieguldījuma platforma, kas palīdz idejām kļūt par reāliem projektiem. Tā ir vieta radošiem, inovatīviem, sociāli nozīmīgiem un pašpietiekamiem projektiem visdažādākajās jomās. Projekti tiek atlasīti pēc trim galvenajiem kritērijiem:

  • Projektiem jārada reāls produkts, ko var izmantot, redzēt, apmeklēt, piedzīvot plašs iedzīvotāju loks;
  • Projekts var būt produkts, lieta, objekts, pasākums, vieta, priekšmets, atklājums u.c., kuram ir skaidrs gala rezultāts.
  • Projekta autoram ir obligāti jāatrāda Projektu bankai un projekta ieguldītāji savu veikumu un jāveido tas maksimāli pieejams.