Jauniešu sociālā biznesa platforma jaunu ideju īstenošanai

Jums ir ideja, kā uzlabot savas kopienas dzīvi? Varbūt ideja, kā palīdzēt noteiktām sabiedrības grupām? Jauns biznesa modelis? Jums ir nepieciešams starta finansējums! Ienāc www.impactyouth.eu!

lasīt tālāk

Rokasgrāmata lauku mazajiem uzņēmējiem - kā atvērt savu veikalu

Rokasgrāmata sniedz visaptverošu pārskatu par jomām, kas jāņem vērā, atverot savu veikalu - sākot no likumdošanas formalitātēm līdz tādām „viltībām” kā aromātu un apgaismojuma nozīme veikala telpās.

lasīt tālāk

Mobilitātes iespējas kultūras darbiniekiem Baltijas jūras reģionā

Aicinām iepazīties ar ceļvedi mobilitātes iespējām kultūras darbiniekiem Baltijas jūras reģionā!

lasīt tālāk

Video "Kas ir NVO?"

Aicinām iepazīties ar Latvijas Pilsoniskās alianses sagatavoto video "Kas ir NVO?"!

lasīt tālāk

Vadlīnijas “Kā organizēt kopstrādes pasākumu jauniešiem” un apmācību modulis "Kļūsti par uzņēmēju”

Sociālās inovācijas centrs aicina iepazīties ar projekta "Eiropas Kopstrādņu tīkls" rezultātiem - vadlīnijām “Kā organizēt kopstrādes pasākumu jauniešiem”, moduli "Kļūsti par uzņēmēju” un pētījumu par kopstrādes modeļiem.

lasīt tālāk

NVO iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā

Aicinām iepazīties ar aktualizēto prezentāciju par NVO iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā!

lasīt tālāk

Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas izglītības vērtēšanai

Vadlīnijas ir paredzētas plašam politikas veidotāju un speciālistu lokam, kas ir iesaistīti vērtēšanas procesu attīstīšanā un īstenošanā dažādos līmeņos, ne vien izglītības iestādes, bet arī uzņēmumos, nevalstiskās organizācijas u.c.

lasīt tālāk

Infografika "Kā pieteikt un īstenot ES fondu projektu?"

Katrs Latvijas iedzīvotājs, kuram ir skaidra ideja, kā veicināt sabiedrības labklājību, ekonomikas izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, var izvērtēt iespēju savu ieceri īstenot, piesaistot 2014. – 2020. gada ES fondu finansējumu.

lasīt tālāk

Mācību līdzeklis "Iepazīsti ES un izmanto savas iespējas"

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā izstrādāts mācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”, kura galvenais uzdevums un mērķis - ES jautājumu plašāka integrācija vispārējās izglītības mācību saturā.

lasīt tālāk

Kolektīvā ieguldījuma platforma Projektu Banka

Projektu Banka ir kolektīvā ieguldījuma platforma, kas palīdz idejām kļūt par reāliem projektiem.

lasīt tālāk