Svinam pasaules NVO dienu!

2018.gada 16. februāri

Vispasaules nevalstisko organizāciju (NVO) diena ir starptautiska svinību diena, kas tiek atzīmēta katru gadu 27. februārī. Vairāk informācijas par Vispasaules NVO dienu var atrast šeit.

Latvijas Pilsoniskā alianse ziņo, lai gan Vispasaules NVO dienas ideja dzima Latvijā, kā tradīciju to atzīmē daudzās valstīs dažādos kontinentos, ne tikai Latvijā. Šajā dienā tiek īpaši izcelta NVO misija vietējā, nacionālā vai starptautiskajā līmenī:

- NVO kopīgi sniedz cilvēkiem iespējas uzlabot savu un citu sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti, tiem profesionāli pašapliecināties un augt kā personībām;

- NVO rūpējas par cilvēku drošību, labsajūtu, dabu un cilvēces nākotni;

- NVO palīdz veidot politiku, attīstīt ekonomiku, sniegt sociālos pakalpojumus, darboties dabas aizsardzībā, palīdz kopt kultūras tradīcijas, ir ievērojami paplašinājušas labdarībā iesaistīto cilvēku loku;

- NVO nodrošina darba vietas cilvēkiem un aicina līdzcilvēkus būt pilsoniski aktīviem un iesaistīties dažādos sabiedriski nozīmīgos procesos.

Šajā īpašajā dienā tiek svinēti NVO sasniegumi, ieguvumi, kā arī pieminēts, ka arī mazās organizācijas gūst ievērību, tās iedvesmo cilvēkus un veicina ciešāku sadarbību starp NVO. Turklāt, ja NVO būtu valsts tā būtu piektā lielāka ekonomika pasaulē. 

Svinēsim kopā Vispasaules NVO dienu!