Piesakies apmācībām “Social Innovation HUB”

2017.gada 26.augusts

Lietuvā no 27.septembra līdz 4. oktobrim notiks apmācības jaunatnes darbiniekiem “Social Innovation HUB”. Apmācībām aicinātas pieteikties personas, kas strādā ar jauniešiem (jo īpaši ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām), partnerorganizāciju pārstāvji, jaunatnes politikas un jaunatnes darbā ieinteresētās personas. 

Apmācību mērķis ir apmācīt jaunatnes darbiniekus, lai veicinātu jauniešu uzņēmējdarbības kompetenču izaugsmi. 

Pieteikšanās līdz 1.septembrim.  

Plašāka informācija: http://ljp.lv/piesakies-apmacibam-social-innovation-hub