Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Dažādā pasaule"

Kopš 2010.gada maija biedrības biedri sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un Balvu mākslas skolu rīko starptautisko vizuālās mākslas konkursu „Dažādā pasaule”. Konkursa laureātu darbi tiek apkopoti ceļojošā izstādē, kuri eksponēti Latvijā, Krievijā un ASV. Konkurss tiek organizēts vienu reizi divos gados. 

 

Mācību programmas

Profesionālās ievirzes izglītības programmas "Vizuāli plastiskā māksla" autorprogramma mācību priekšmetā "Mākslas valodas pamati" (2009) 

Neformālās izglītības programma "Inovatīva attīstība reģinos" (programmas apraksts un programmas prezentācijas) (2014)