"Radošās Idejas" rosina jauniešus kultūras mantojumu pārvērst konkurētspējīgos projektos

2017.gada 23. septembrī

Biedrība "Radošās Idejas" kopā ar asociāciju "Zaļais zilonis" no Polijas un Vārnavas Folkloras grupu no Grieķijas 2017.gada 1.augustā uzsāka Erasmus+ projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" īstenošanu. Projektā notiks pieredzes, labās prakses, metožu un ideju apmaiņa ar mērķi pilnveidot jauniešu uzņēmējdarbības izglītību un veicināt jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos. 

2017.gada 22.septembrī notika projekta partneru pirmā tikšanās Rīgā, kurā organizācijas apmainījās ar iepriekšējo pieredzi un radošu jaunuzņēmumu labās prakses piemēriem. Savukārt 23.septembrī 9 jauniešu darbinieki no Grieķijas, Polijas un Latvijas piedalīsies Eiropas Teritoriālās sadarbības Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam organizētajās Eiropas sadarbības dienas 2017 svinībās uz Latvijas un Igaunijas robežas.

Projekta ietvaros norisināsies divi semināri 10 jauniešu darbiniekiem Polijā un Latvijā, apmācības 15 jauniešiem katrā projekta dalībvalstī, kā arī starptautiskas apmācības 15 jauniešiem no Grieķijas, Polijas un Latvijas. Apmācību laikā jaunieši attīstīs biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Projekts tiek īstenots  no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.jūlijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.