"Radošās Idejas" iepazīstina zviedru kolēģus ar Latvijas pieredzi imigrantu integrācijā

2018.gada 28. februāri

No 2018. gada 26. līdz 28. februārim Rīgā viesojās Linšēpingas pašvaldības Pētījumu un attīstības centra aprūpes un sociālajā darbā darbinieki no Zviedrijas, lai iepazītos ar Latvijas pieredzi imigrantu integrācijā, diskutētu par imigrantu jauniešu integrācijas izaicinājumiem un kopīgi ar biedrību "Radošās Idejas" izveidotu integrācijas programmu jauniešiem imigrantiem, ietverot valodu apmācību, neformālo izglītību, atbalstu karjeras attīstībā un mentoringu darbavietā. Vizītes laikā kolēģiem no Zviedrijas bija iespēja detalizētāk iepazīties arī ar Rīgas pilsētas pieredzi, uzklausot Rīgas domes pārstāves Irinas Vasiļjevas prezentāciju par pieredzi Urbact III projektā "Uzņemošās pilsētas" ("Arrival Cities"), kas veltīts jauniebraucēju iekļaušanai sabiedrībā.

Tikšanās piedalījās arī projekta PRIME uzraudzības grupas dalībnieki - Kristīne Zonberga no Latvijas Pilsoniskās alianses, Anita Zorgenfreija no Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta un Renāta Petrova no biedrības "Radošās Idejas". Projekta uzraudzības grupas mērķis ir sekot līdzi projekta īstenošanai, sniegt priekšlikumus un sekmēt projekta rezultātu izplatīšanu un izmantošanu sabiedrības integrācijas nozarē. 

Vizīte norisinājās projekta "PRIME - Jauniešu imigrantu integrācijas veicināšana" ietvaros. Projekts veltīts imigrantu jauniešu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projekta ietvaros tiks identificētas jauniešu imigrantu vajadzības un barjeras, ar kurām tie saskaras, izvērtēta līdz šim īstenoto atbalsta programmu pieredze, izveidoti 2 reģionālie partnerības tīkli, kā arī sagatavota un īstenota kopīga integrācijas programma, ietverot valodu apmācību, neformālo izglītību, atbalstu karjeras attīstībā un mentoringu darbavietā. Projektā tiks iesaistīti 50 jaunieši imigranti, 30 jaunieši Zviedrijā un 20 jaunieši Latvijā. Projekta laikā notiks 2 mācību vizītes un 4 projekta uzraudzības grupas tikšanās.

Projekts "PRIME - Promoting Integration for Young Migrants", Nr. CB652 (2017-521), tiek īstenots  no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros.