"Radošās Idejas" iepazīstas ar poļu kolēģu pieredzi darbā ar jauniešiem

2017.gada 10. decembrī

2017.gada 6.-10.decembrī "Radošās Idejas" piedalījās apmācībās jauniešu darbiniekiem Zakopanē, Polijā, Erasmus+ projekta ""Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" ietvaros. Biedrība "Radošās Idejas" projektu īsteno sadarbībā ar asociāciju "Zaļais zilonis" no Polijas un Vārnavas Folkloras grupu no Grieķijas.

Apmācību laikā projekta partneri iepazīstināja viens otru ar labās prakses piemēriem un savu līdzšinējo pieredzi darbā ar jauniešiem, projektiem nemateriālā kultūras mantojuma jomā un uzņēmējdarbības apmācībām. "Zaļais zilonis" iepazīstināja ar pieredzi YouthPass Jauniešu sertifikātu izmantošanā Erasmus+ programmas projektos un to praktisko izveidi.

Projekta darbinieki dalījās ar metodēm un idejām, kopā izmēģināja apmācību metodes, kā arī sniedza priekšlikumus izstrādāto apmācību scenāriju uzlabošanai. Partneri arī dalījās pieredzē mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegto iespēju (AnswerGarden, Kahoot u.c.) un spēļu elementu (īsas viktorīnas, komandas darba sacensības u.c.) izmantošanā, lai padarītu uzņēmējdarbības izglītības programmas jauniešiem saistošākas un interesantākas. Sagatavotie apmācību scenāriji tiks izmantoti vietējās apmācībās Polijā, Grieķijā un Latvijā 2018.gada pavasarī, kā arī starptautiskajās apmācībās jauniešiem 2018.gada vasarā Grieķijā.

Apmācību dalībniekiem bija iespēja apmeklēt nemateriālā kultūras mantojuma muzejus un koprades telpu Zakopanē, kā arī iepazīties ar uzņēmuma EtnoSzafa labās prakses piemēru Polijā. Tikšanās laikā partneri arī diskutēja un identificēja faktorus, kas veicina un kavē jauniešu jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos. Dalībnieki secināja, ka galvenie motivātori jauniešiem ir iespēja strādāt neatkarīgi, pārvērst savu hobiju biznesā, kā arī pašapliecināties. Savukārt, būtiskākie šķēršļi biznesa uzsākšanai ir finansējuma, zināšanu un pārliecības trūkums, kā arī augsta birokrātija un nodokļu slogs jaunajiem uzņēmumiem. Lai motivētu jauniešus veidot uzņēmumus, tika sagatavotas šādas rekomendācijas: izveidot on-line platformu, kur jaunajiem uzņēmējiem būtu pieejama nepieciešamā informācija, kā arī organizēt tikšanās ar iedvesmojošiem stāstiem par sava biznesa izveidi. Priekšlikumi tiks izmantoti apmācību programmās, lai palīdzētu jauniešiem pārvarēt šķēršļus un pilnībā izmantot iespējas.

Projekts "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" tiek īstenots  no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.jūlijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta ietvaros norisinās divi semināri 10 jauniešu darbiniekiem Polijā un Latvijā, apmācības 15 jauniešiem katrā projekta dalībvalstī, kā arī starptautiskas apmācības Grieķijā 15 jauniešiem no Grieķijas, Polijas un Latvijas. Apmācību laikā jaunieši attīstīs biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.