Noslēdzas projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" aktivitātes

2018.gada 5. jūnijā

Projektu "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" (RuralBuzz) īstenoja biedrība "Radošās Idejas" sadarbībā ar nodibinājumu "Zaļais zilonis" no Polijas un Vārnavas Folkloras grupu no Grieķijas. Projektā tika sagatavots labās prakses apskats un apmācību scenāriji jauniešu darbiniekiem ar mērķi veicināt jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos. Projekta ietvaros sagatavotie materiāli palīdzēs jauniešiem attīstīt biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā (piemēram, amatniecībā, mākslā, mūzikā, gastronomijā un tradīcijās), vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Projekts norisinājās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros no 2017. gada 1. augusta līdz 2018. gada 31. jūlijam.

Projekta ietvaros notika divas apmācības jauniešu darbiniekiem Polijā, Zakopanē 2017.gada decembra sākumā un Latvijā, Valmierā 2018.gada marta sākumā, kurās kopumā piedalījās 20 jauniešu darbinieki no Latvijas, Polijas un Grieķijas. Apmācību laikā projekta partneri dalījās ar metodēm un idejām darbā ar jaunatni un kopīgi izmēģināja apmācību scenārijus, kas pēc tam tika izmantoti vietējās apmācībās katrā no projekta valstīm, kopā apmācot 45 jauniešus. Partneri arī dalījās pieredzē mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegto iespēju (piemēram, AnswerGarden, Kahoot) un spēļu elementu izmantošanā apmācībās, lai padarītu uzņēmējdarbības izglītības programmas jauniešiem saistošākas un interesantākas.

Zakopanē, Polijā, apmācību dalībniekiem bija iespēja apmeklēt nemateriālā kultūras mantojuma muzejus un koprades telpu, kā arī iepazīties ar uzņēmuma EtnoSzafa labās prakses piemēru Polijā. Tikšanās laikā partneri arī diskutēja un identificēja faktorus, kas veicina un kavē jauniešu jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos. Savukārt Valmierā apmācību dalībnieki apmeklēja Valmieras muzeju un piedalījās izglītojošā programmā "Garšaugi un ārstniecības augi", iepazīstot tradicionālo zināšanu izmantošanas iespējas mūsdienās. Kā labās prakses piemērs reģionālam biznesam, kas nemateriālo kultūras mantojumu pielieto mūsdienīga produkta ražošanā, tika apmeklēta Valmiermuižas alus darītava.

Projekts noslēdzās ar starptautiskām apmācībām jauniešiem no 2018. gada 27. aprīļa līdz 2. maijam Trikalā, Grieķijā. Apmācībās piedalījās 15 jaunieši no lauku reģioniem Polijā, Grieķijā un Latvijā. Strādājot grupās, jaunieši attīstīja biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Jaunieši ieguva jaunas praktiskas zināšanas par tādiem tematiem kā biznesa idejas prezentēšana, publiskā runa, tirgus izpēte, mārketings un publiskās attiecības, biznesa modeļa izveidošana, jaunuzņēmuma finansēšana, tīklošanās un e-platformu izmantošana, kā arī iepazinās ar Youthpass iespējām jauniešiem.

Apmācību dalībnieki arī tikās ar Trikalas pašvaldības pārstāvjiem un iepazinās ar reģiona attīstības iecerēm nemateriālā kultūras mantojuma pielietošanā, attīstot ārstniecisko augu audzēšanu. Apmācības iekļāva vizīti uz KLIAFA Bezalkoholisko dzērienu nozares modernās kultūras centru un vietējo uzņēmumu TYRAS HELLENIC DAIRIES Fetas siera ražotni, kā arī Meteoras klostera un Meteoras dabas un sēņu muzeja apmeklējumu, iepazīstot nemateriālā kultūras mantojuma pielietošanu tūrisma nozarē. Turklāt apmācības norisinājās vēsturiskā viesnīcā Panellinion, kas būvēta 1914. gadā, ļaujot pavadīt laiku tradicionālā grieķu vidē.

Apmācībās jaunieši ieguva jaunas zināšanas un prasmes, kā attīstīt biznesa idejas un uzsākt uzņēmējdarbību, guva vērtīgu pieredzi, strādājot starptautiskās komandās, uzlaboja svešvalodu prasmes, iepazina citas kultūras, kā arī guva iedvesmu un motivāciju darboties savas kopienas lapā. Viens no latviešu jauniešiem, kas piedalījās apmācībās Grieķijā, kļuva par biedrības "Radošās Idejas" biedru un divi no apmācību dalībniekiem kļuva par biedrības brīvprātīgajiem.

Vairāk par pieredzi apmācībās stāsta paši jaunieši:

Baiba Auziņa no Balviem

Mūsu tikšanās Grieķijā bija ļoti aizraujoša un pozitīva. Pasākumu organizācija un programma bija vienkārši fantastiska. Semināru tēmas un vadīšana no lektoru puses bija ļoti pārdomāta un koncentrēta uz projekta tematiku. Tika gūtas jaunas, pamācošas un apjomīgas zināšanas par biznesa ideju realizēšanu.

Bija ļoti aizraujoši satikt tik daudz līdzīgi domājošu jauniešu, ar kuriem izdevās iepazīties un pavadīt ļoti interesantu laiku kopā gan attīstot biznesa idejas, gan iepazīstot Tesalijas reģionu un pavadot laiku aizraujošās un interesantās aktivitātēs. Tā bija ļoti vērtīga un interesanta pieredze, kas nākotnē noteikti noderēs, un ir atstājusi tikai vispozitīvāko iespaidu. Paldies par doto iespēju piedalīties šajā fantastiskajā pasākumā!

Kārlis Tjunītis no Bērzkalnes pagasta, Balvu novada

Manuprāt, RuralBuzz projekts bija ļoti interesants un izglītojošs. Mācības bija labi saplānotas, un tās bija ļoti interesanti klausīties. Projekta laikā satiku ļoti pozitīvus un jaukus, drauzīgus cilvēkus. No Grieķijā redzētā visvairāk palika atmiņā Meteora, jo tas patiesi bija loti skaisti un tagad, paskatoties skaistās bildes, nav to pašu sajutu, kad biju uz vietas. Paldies par šo fantastisko iespēju apskatīt Grieķiju!

Kinga Linkieviča no Višnices, Polijā

Projekta RuralBuzz pasākums man bija ļoti interesanta pieredze. Tas deva iespēju dalīties ar pieredzi, idejām un iedvesmu, kā rezultātā radās plašāks skatījums par iespējām veidot uzņēmumu, kas balstīts vietējā mantojumā un lauku kultūrā.

Pateicoties apmācībām, es varu kritiskāk novērtēt savu biznesa plānu, redzēt tā vājos punktus. Turklāt diskusiju rezultātā es ieguvu vairākus ieteikumus, kā biznesa plānu uzlabot, lai uzņēmuma piedāvājums būtu pievilcīgs arī starptautiskā tirgū. Vērtīga pieredze bija arī iespēja iepazīties ar labo praksi radošā uzņēmējdarbībā laukos un strādāt komandā. Pateicoties apmācībām, uzlabojās arī manas komunikācijas prasmes.

Maria Katsiki no Varnavas, Grieķijā

Apmācības, kurā piedalījos, sniedza ļoti vērtīgu pieredzi. Visas komandas apmācībās piedalījās ļoti aktīvi. Sākot ar vienkāršu iepazīšanās spēli par ‘’krokodilu”, visas trīs grupas tika motivētas labāk iepazīties, lai varētu strādāt kopā. Semināri, kā arī ieteikumi un padomi, ko deva pasniedzēji, bija ļoti skaidri un noderīgi un palīdzēja komandām sakārtot domas un idejas, lai sasniegtu plānoto rezultātu – radītu inovatīvas biznesa idejas!

Nobeigumā vēlos piebilst, ka mēs kopīgi ar latviešu un poļu komandām, kā arī pasniedzējiem pieredzējām svarīgus un vērtīgus mirkļus, un šī pieredze mums paliks prātā kā viena no vērtīgākajām pieredzēm, kāda mums ir bijusi. RuralBuzz rullē!

Projekta ietvaros sagatavotie mācību materiāli – labās prakses apskats un apmācību scenāriji – ir pieejami biedrības “Radošās Idejas” interneta vietnē www.cerativeideas.lv, projekta “Creative Start-Ups in Rural Areas” sadaļā. Aicinām citas organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, iepazīties ar materiāliem un izmantot darbā!