Muzeju naktī īstenota radošā meistarklase «Krāsu raksti Ziemeļlatgalē»

2018.gada 21. maijā

2018. gada 19. maijā Balvu Novada muzejā notika radošā meistarklase ar mērķi iepazīt Ziemeļlatgales mākslinieku darbus un radīt  jaunrades vizuālos darbus «Krāsu raksti Ziemeļlatgalē», kas veltīti Latvijas valsts dibināšanas svētkiem.

Radošā meistarklase norisinājās Muzeju nakts ietvaros ar mērķi veicināt starpkultūru dialogu. Meistarklasē piedalījās 26 dalībnieki, kuri radošo meistarklasi novērtēja kā ļoti radošu un interesantu aktivitāti. Biedrība "Radošās Idejas" par piedalīšanos Muzeju naktī Balvos saņēma Balvu Novada muzeja pateicību.

Meistarklase norisinājās projekta "Biedrības "Radošās Idejas" darbības stiprināšana" (2018.LV/NVOF/DAP/MIC/015/05) ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Radošās Idejas” kapacitāti, īstenojot aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu, kā arī jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti Latvijas NVO sektorā. Projekts tiks īstenots no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. oktobrim Balvu novadā. Projektu finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk par projektu šeit.