Latvijā viesojas jauniešu darbinieki no Polijas un Grieķijas

2018.gada 1. martā

No 2018.gada 28. februāra līdz 4.martam biedrība "Radošās Idejas" uzņēma 7 jauniešu darbiniekus no asociācijas "Zaļais zilonis" (Polijā) un Vārnavas Folkloras grupas (Grieķijā). Apmācības jauniešu darbiniekiem notika Valmierā Erasmus+ projekta ""Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" ietvaros.

Apmācību laikā projekta partneri dalījās ar metodēm un idejām, kopā izmēģināja apmācību scenārijus, kā arī sniedza priekšlikumus izstrādāto apmācību scenāriju uzlabošanai. Sagatavotie apmācību scenāriji tiks izmantoti starptautiskajās apmācībās 15 jauniešiem 2018.gada pavasarī Trikalā, Grieķijā.

Apmācību dalībnieki apmeklēja Valmieras muzeju un iepazinās ar izstādi “Tautasdziesmas stāsts”, kas stāsta par senajiem arodiem, darba rīkiem, sadzīves priekšmetiem un sabiedrības attīstību kopumā. Valmieras muzejā jauniešu darbinieki piedalījās izglītojošā programmā "Garšaugi un ārstniecības augi", iepazīstot tradicionālo zināšanu izmantošanas iespējas mūsdienās, kā arī iepazinās ar Beverīnas novada amatnieku un rokdarbnieku izstrādājumu veikaliņu. Kā labās prakses piemērs reģionālam biznesam, kas nemateriālo kultūras mantojumu pielieto mūsdienīga produkta ražošanā, tika apmeklēta Valmiermuižas alus darītava.

Pirms jauniešu darbinieku apmācībām Latvijā katrs no projekta partneriem organizēja vietējās apmācības, kurās kopumā piedalījās 45 jaunieši. Vietējo apmācību laikā jaunieši radīja biznesa idejas, kas  balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Projekts "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" tiek īstenots  no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.jūlijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta ietvaros norisinās divi semināri 10 jauniešu darbiniekiem Polijā un Latvijā, apmācības 15 jauniešiem katrā projekta dalībvalstī, kā arī starptautiskas apmācības Grieķijā 15 jauniešiem no Grieķijas, Polijas un Latvijas. Apmācību laikā jaunieši attīstīs biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.