Izstāde "Krāsu raksti Latgalē" Balvu Centrālajā bibliotēkā

2018.gada 17. septembrī

Aicinām apmeklēt izstādi "Krāsu raksti Latgalē" Balvu Centrālajā bibliotēkā! Izstādē apskatāmi š.g. 19.maijā Balvu novada muzejā notikušās radošās meistarklases darbi, kas tika radīti ar mērķi mērķi iepazīt Ziemeļlatgales mākslinieku darbus un radīt  jaunrades vizuālos darbus «Krāsu raksti Ziemeļlatgalē», kas veltīti Latvijas valsts dibināšanas svētkiem.

Izstāde skatāma Balvu Centrālajā bibliotēkā no š.g. 20. septembra līdz 20. oktobrim.

Pasākums norisinās projekta "Biedrības "Radošās Idejas" darbības stiprināšana" (2018.LV/NVOF/DAP/MIC/015/05) ietvaros. Projekts tiks īstenots no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. oktobrim Balvu novadā. Projektu finansē Latvijas valsts budžeta finansētā programma „NVO fonds”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vairāk par projektu šeit.