Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes – „Laiks spēlēm” – intelektuāla spēle

2017.gada 2.oktobrī

2017. gada 28. septembrī biedrība „Radošās Idejas” „Latgales NVO projekta programmas 2017” projekta „Dzīvojam kopā” ietvaros turpina pasākumu un meistarklašu ciklu starpkultūru dialoga veicināšanā Balvu novadā sadarbībā ar Balvu novada muzeju un Balvu krievu kultūras biedrību „Razdoļje”, organizējot pasākumu - intelektuāla spēle „Latviešu un krievu tautas tradīcijas un ticības” – aptverot kultūru dialogu, savstarpējo izpratni, kultūras mantojuma saglabāšanu un komunikācijas prasmes, galda kultūru.

Pasākuma laikā vairāk kā 30 interesenti divu stundu garumā parādīja savu sadarbību komandā, izzinot latviešu un krievu kultūru, tautu tradīcijas un ticības. Jo pastāv arī uzskats, ka efektīvs un savstarpēji bagātinošs dialogs ir atvērta un savstarpēji bagātinoša komunikācija, kuras laikā mēs ar cieņu viens pret otra viedokli apmaināmies idejām un skaidrojam viens otram atšķirīgos domāšanas un pasaules skaidrošanas procesus. Šī komunikācija potenciāli bagātināja katru pasākuma dalībnieku: dodot iespēju labāk iepazīt sevi, padziļināt pašizziņu un uzskatu.

Pasākuma laikā tika veicināta paaudžu saikņu stiprināšana, sekmējot mazākumtautību līdzdalību un sadarbību arī kopīgi baudot kafiju un pīrāgu.

Starpkultūru dialogs motivē mūs apzināties robežas, kuras izmantojam sevis un citu definēšanai, reizēm pārvarēt šīs robežas un pat apšaubīt vienu otru no tām.

Paldies biedrību „Razdoļje” un „Radošās Idejas” un citiem aktīvajiem dalībniekiem!

Biedrības "Radošās Idejas" īstenotais projekts "Dzīvojam kopā " (Nr.06) notiek LR Kultūras ministrijas finansētās un biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenotās "Latgales NVO projektu programmas 2017" ietvaros. 

Foto Svetlana Pavlovska, Dzintars Putniņš    

Biedrības „Radošās Idejas” teritoriālā struktūrvienība Balvos

valdes locekle, projekta vadītāja Anita Kairiša

Tālr.:29137849, anita.p@inbox.lv