Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes –  kultūras pasākumu "Laiks kopā" ar radošo meistarklasi „Laiks prasmēm” –  atklātnes „Saules gada kalendārs” veidošana

2017. gada 26. novembrī

2017. gada 23. novembrī biedrība „Radošās Idejas” „Latgales NVO projekta programmas 2017” projekta „Dzīvojam kopā” ietvaros turpina pasākumu un meistarklašu ciklu starpkultūru dialoga veicināšanā, sadarbībā ar Balvu novada muzeju un Balvu krievu kultūras biedrību „Razdoļje”, organizējot projekta noslēguma kultūras pasākumu „Laiks kopā” un radošo meistarklasi „Laiks prasmēm”.

/Foto Dzintars Putniņš/

Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja izzināt un iepazīt tradicionālos svētkos latviešu un krievu kultūrās, salīdzināt kopīgo un atšķirīgo, diskutēt par zināmām un ne tik ierastām lietām kultūru tradicionālajos svētkos. 23.novembrī Balvu novada muzejā bija satikušies 50 interesenti, kuri izzinošā meistarklasē izveidoja katrs savu atklātni „Saules gada kalendārs” ar 2018. gada latviešu un krievu kultūru tradicionālajiem svētkiem.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki izdejoja latviskās rotaļas un baudīja svētku mielastu. 

Paldies aktīvajiem dalībniekiem, kuri piedalījās kopīgā prasmju apguves procesā un starpkultūru dialogā, izzinot, iepazīstot, diskutējot, salīdzinot!

Biedrības "Radošās Idejas" īstenoto projektu "Dzīvojam kopā " finansiāli atbalsta Kultūras ministrija, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.

Biedrības „Radošās Idejas”

teritoriālā struktūrvienība Balvos

valdes locekle Anita Kairiša

Tālr.:29137849

anita.p@inbox.lv