Aicinām piedalīties starpnovadu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā „Krāsu raksti Latgalē”

2018.gada 16. janvārī

Latvija – zeme ar bagātu un koptu kultūras mantojumu, vitālu un daudzveidīgu kultūras dzīvi, radošiem cilvēkiem, konkurētspējīgām radošajām industrijām. Latvijā gadu gaitā veidojušās kultūras vērtības ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā, aptverot visu teritoriju kopumā.

Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Balvu Mākslas skola, biedrība „Radošās Idejas”, NVO „Savi”, organizē starpnovadu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursu „Krāsu raksti Latgalē”.

Konkursa prioritāte – apzināt Latgales kultūras vērtības – glezniecībā un literatūrā, veicinot tās saglabāšanā un pieejamībā jaunrades procesā. Konkurss vērsts uz Latgales glezniecības meistaru un literāru darbu latgaliešu valodā apzināšanu, veicinot latgaliešu valodas un rakstības saglabāšanu un attīstīšanu, radot unikālus jaunrades vizuālos darbus.

Konkursa organizatori:  Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Balvu Mākslas skola, biedrība „Radošās Idejas”, NVO „Savi”.

Konkursa atbalstītāji: Balvu Centrālā bibliotēka, Balvu novada muzejs, Balvu bērnu un jauniešu centrs.

Konkursa darbu iesniegšana:  Balvi, Balvu Mākslas skola, Teātra iela 2, Balvi, LV- 4501.

Konkursa dalībnieki:  Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Balvu pilsētas, Balvu novada, Baltinavas novada un Rugāju novada bērns un jaunietis vecumā no 7 – 18 gadiem, iesniedzot vienu individuālu darbu. Izglītības iestāde var iesniegt ne vairāk kā 20 darbus.

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš 2018. gada 30.aprīlis

Konkursa mērķis: Apzināt un cildināt Latgales kultūras vērtības – glezniecībā un literatūrā, radot jaunrades vizuālos darbus.

Konkursa uzdevumi:

- Veicināt bērnu un jauniešu interesi par Latgales kultūras vērtībām – glezniecībā un literatūrā.
- Sekmēt bērnu un jauniešu radošās domāšanas attīstību un pilnveidot praktiskās iemaņas rakstības kultūrā.
- Radīt unikālus jaunrades vizuālos darbus – interpretējot Latgales gleznotāju darbos latgaliešu valodu.
- Veicināt starpnovadu sadarbību.

Vairāk informācijas konkursa „Krāsu raksti Latgalē” nolikumā

Nolikuma pielikumi word formātā