Aicinājums piedalīties cenu aptaujā par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu

2017.gada 12. septembrī

Biedrība "Radošās Idejas" īsteno Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" atbalsta virziena "Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņa" projektu „Creative Start-Ups in Rural Areas” (projekta Nr. 2017-1-LV02-KA205-001502).

Projekta ietvaros piektdien, 2017.gada 22.septembrī Gētes institūtā Rīgā notiks Starptautiskā projekta partneru sanāksme, kurai nepieciešams nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājuma formu.

Aicinām piedalīties cenu aptaujā par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, iesniedzot Finanšu piedāvājumu. ēdienkarti un reģistrācijas atļaujas apstiprinātu kopiju (Izpildītājam ir jābūt atļaujai veikt sabiedrisko ēdināšanu) līdz 2017.gada 19.septembrim plkst.10.00, atbildot uz epastu: putnina.sanita@gmail.com, pievienojot parakstītus un ieskenētus dokumentus.

Tālrunis uzziņām: 28316943, Sanita Putniņa (projekta vadītāja)

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums