Aicinājums piedalīties cenu aptaujā par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Balvos projekta Nr.:2012.EEZ/DAP/MIC/173/3/L/031 noslēguma pasākumā

Projekta ietvaros sestdien 2015. gada 7.novembrī notiks projekta noslēguma pasākums Balvu novada muzejā, kuram nepieciešams nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus - 2 kafijas pauzes - saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājuma formu.

lasīt tālāk

7.novembrī atskatīsimies uz paveikto Balvu novada nevalstiskā sektora stiprināšanai

2015.gada 7.novembrī plkst.12.00 Balvu novada muzejā norisināsies projekta "Biedrības "Radošās Idejas" institucionālās kapacitātes stiprināšana un ilgtspējīga attīstība" noslēguma pasākums.

lasīt tālāk

Biedrība „Radošās Idejas” rosinās jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā

2015.gada 1.jūlijā ir uzsākta jauna starptautiska projekta „Shake up Start ups” Nr. 2015-1-PL01-KA205-014238 īstenošana.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības izglītību un uzņēmējspēju kopienā, kas strādā ar jauniešiem, un panākt, lai darbs ar jaunatni kļūtu par starptautisku pieredzi.

lasīt tālāk