15 jaunieši no Polijas, Grieķijas un Latvijas rada biznesa idejas lauku attīstībai

2018.gada 29. aprīlī

No 2018.gada 27. aprīļa līdz 2.maijam biedrība "Radošās Idejas" kopā ar biedrībām "Zaļais zilonis" (Polijā) un Vārnavas Folkloras grupas (Grieķijā) organizēja apmācības 15 jauniešiem no Polijas, Grieķijas un Latvijas Trikalā, Grieķijā, Erasmus+ projekta ""Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" ietvaros.

Apmācību laikā jaunieši darbojās grupās, attīstot biznesa idejas, kas  balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.  Jaunieši ieguva jaunas praktiskas zināšanas par tādiem tematiem kā biznesa idejas prezentēšana, publiskā runa, tirgus izpēte, mārketings un publiskās attiecības, biznesa modeļa izveidošana, jaunuzņēmuma finansēšana, tīklošanās un e-platformu izmantošana, kā arī iepazinās ar Youthpass iespējām jauniešiem.

Apmācību dalībnieki tikās ar Trikalas pašvaldības pārstāvjiem un iepazinās ar reģiona attīstības iecerēm nemateriālā kultūras mantojuma kontekstā, attīstot ārstniecisko augu audzēšanu. Apmācības arī iekļāva vizīti uz KLIAFA Bezalkoholisko dzērienu nozares modernās kultūras centru un vietējo uzņēmumu TYRAS HELLENIC DAIRIES, kā arī Meteoras klostera un Meteoras dabas un sēņu muzeja apmeklējumu, iepazīstot nemateriālā kultūras mantojuma pielietošanu tūrisma nozarē. Turklāt apmācības norisinājās vēsturiskā viesnīcā Panellinion, kas būvēta 1914.gadā, ļaujot pavadīt laiku tradicionālā grieķu vidē.

Kā pasniedzēji un mentori darbojās jauniešu darbinieki no biedrībām "Radošās Idejas", "Zaļais zilonis" un Vārnavas folkloras grupa, izmantojot apmācību scenārijus, kas tika radīti jauniešu darbinieku apmācībās 2017.gada decembrī Zakopanē, Polijā un 2018.gada februārī-martā Valmierā, Latvijā. Pirms jauniešu apmācībām Grieķijā katrs no projekta partneriem organizēja vietējās apmācības, kurās kopumā piedalījās 45 jaunieši. 

Projekts "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" tiek īstenots  no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.jūlijam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros. Projekta ietvaros norisinās divi semināri 10 jauniešu darbiniekiem Polijā un Latvijā, apmācības 15 jauniešiem katrā projekta dalībvalstī, kā arī starptautiskas apmācības Grieķijā 15 jauniešiem no Grieķijas, Polijas un Latvijas. Apmācību laikā jaunieši attīstīs biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.