Biedrības "Radošās Idejas" aktualitātes un jaunas iespējas

Kad biedrībai aprit 6 gadi kopš tās dibināšanas, ar prieku un gandarījumu varam informēt, biedrības bagāžā ir jau 10 projektu un starptautiskās vizuālās mākslas konkursa "Dažādā pasaule" līdzorganizēšanas pieredze.  

lasīt tālāk

Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes – „Laiks spēlēm” – intelektuāla spēle

Biedrība „Radošās Idejas” projekta „Dzīvojam kopā” ietvaros turpina pasākumu un meistarklašu ciklu starpkultūru dialoga veicināšanā Balvu novadā, organizējot pasākumu - intelektuāla spēle „Latviešu un krievu tautas tradīcijas un ticības”.

lasīt tālāk

"Radošās Idejas" rosina jauniešus kultūras mantojumu pārvērst konkurētspējīgos projektos

Erasmus+ projektā "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" notiks pieredzes, labās prakses, metožu un ideju apmaiņa ar mērķi pilnveidot jauniešu uzņēmējdarbības izglītību un veicināt jaunu radošu izņēmumu veidošanos lauku apvidos. 

lasīt tālāk

Krāsaini, filozofiski, emocionāli un radoši lidojumi V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa laureātu darbos

Siltā septembra pēcpusdienā mākslas cienītāji pulcējās Balvu Sakrālās kultūras centrā, kur tika godināti V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa „Dažādā pasaule” 2017 „Nacionālās vērtības” laureāti.

lasīt tālāk

Aicinājums piedalīties cenu aptaujā par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu

Aicinām piedalīties cenu aptaujā par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, elektroniski iesniedzot Finanšu piedāvājumu, ēdienkarti un reģistrācijas atļaujas apstiprinātu kopiju līdz 2017.gada 19.septembrim plkst.10.00.

lasīt tālāk

Aicinām uz V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa "Dažādā pasaule" 2017 laureātu darbu izstādi

No 21. augusta līdz 12. septembrim Balvu Sakrālās kultūras centra izstāžu zālē apskatāma V Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa "Dažādā pasaule" 2017 ar tēmu "Nacionālās vērtības" laureātu darbu izstāde. Laureātu apbalvošana notiks 12. septembrī plkst. 16.00. 

lasīt tālāk

Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes – kultūras pasākums „Laiks padziedāt”

2017. gada 1.augustā plkst.15.00 biedrība „Radošās Idejas” „Latgales NVO projekta programmas 2017” projekta „Dzīvojam kopā” ietvaros turpina pasākumu un meistarklašu ciklu starpkultūru dialoga veicināšanā Balvu novadā sadarbībā ar Balvu krievu kultūras biedrību „Razdoļje”, Balvu novada muzeju un Balvu valsts ģimnāziju organizējot kultūras pasākumu – koncertu „Laiks padziedāt”. 

lasīt tālāk

Aicinām uz kultūras pasākumu „Laiks padziedāt”!

Aicinām ikvienu – lielu un mazu atnākt un baudīt biedrības „Razdoļje” dziesmas, grupas "Samia" eksotisko deju ritmus un latviešu tautas dejas 1. augustā plkst. 15.00 Balvu pilsētas ģimnāzijā Dārza ielā 2.

lasīt tālāk

Biedrība „Radošās Idejas” realizē projekta „Dzīvojam kopā” aktivitātes – „Laiks prasmēm” – koka karošu apgleznošana

20. jūlijā izzinošā meistarklasē Balvu novada muzejā satikās vairāk kā 50 interesenti - dažādu etnisko grupu pārstāvji – krievu, latviešu, viesos bija ieradusies jauniešu grupa no ASV (Amerikas latvieši).

lasīt tālāk

Aicinām uz meistarklasi „Laiks prasmēm” – koka karošu apgleznošana

Izzinošā meistarklasē iepazīsim tradicionālās krievu un latviešu tautu rakstu zīmes un to nozīmi, ornamentu, raksta kompozīciju un kolorītu, veidojot ornamentālus zīmējumus uz koka karotēm ar krāsu un iededzināšanu kokā.

lasīt tālāk