19 migrantu jauniešiem sniegts atbalsts integrācijai Latvijā

No 2018. gada marta līdz augustam Rīgā notika apmācības migrantu jauniešiem ar mērķi veicināt to sociālo un ekonomisko iekļaušanos, piedāvājot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Apmācībās piedalījās 19 jaunieši 18-30 gadu vecumā no tādām valstīm kā Indija, Šrilanka, Krievija, Ukraina, Baltkrievija un Uzbekistāna.

lasīt tālāk

Aicinām uz semināru par brīvprātīgo darbu un ozolu stādīšanas talku Balvos

1. septembrī aicinām piedalīties informatīvā seminārā par brīvprātīgo darbu, kas notiks Balvu novada muzeja konferenču zālē. Savukārt 20. oktobrī aicinām piedalīties pasākumā “100 ozolu iestādīšana Balvu novadā Latvijas simtgadei” Balvu Novada Kubulu pagasta Guznavas ciemā, pie mājām "Atzele". 

lasīt tālāk

Noslēdzas projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" aktivitātes

Projektā tika sagatavots labās prakses apskats un apmācību scenāriji jauniešu darbiniekiem ar mērķi veicināt jaunu radošu uzņēmumu veidošanos lauku apvidos. Projekta ietvaros sagatavotie materiāli palīdzēs jauniešiem attīstīt biznesa idejas, kas balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas.

lasīt tālāk

Muzeju naktī īstenota radošā meistarklase «Krāsu raksti Ziemeļlatgalē»

Radošā meistarklase norisinājās Balvu Novada muzejā Muzeju nakts ietvaros un tajā piedalījās 26 dalībnieki, kuri radošo meistarklasi novērtēja kā ļoti radošu un interesantu aktivitāti.

lasīt tālāk

Noslēdzies starpnovadu vizuālās mākslas konkurss "Krāsu raksti Latgalē"

Paldies skolotājiem un viņu audzēkņiem par dalību konkursā ar radošām un interesantām idejām apzinot un cildinot Latgales kultūras vērtības, radot unikālus jaunrades vizuālos darbus! Konkursa laureātu apbalvošana 2018. gada 18. maijā plkst. 14.00 Balvu muižā, Brīvības ielā 47.

lasīt tālāk

15 jaunieši no Polijas, Grieķijas un Latvijas rada biznesa idejas lauku attīstībai

No 2018.gada 27. aprīļa līdz 2.maijam Grieķijā, Trikalā, notika apmācības 15 jauniešiem no Polijas, Grieķijas un Latvijas. Apmācību laikā jaunieši darbojās grupās, attīstot biznesa idejas, kas  balstītas vietējā kultūras mantojumā, vienlaikus izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. 

lasīt tālāk

Latvijā viesojas jauniešu darbinieki no Polijas un Grieķijas

No 2018.gada 28. februāra līdz 4.martam biedrība "Radošās Idejas" uzņēma 7 jauniešu darbiniekus no Polijas un Grieķijas. Apmācības notika Valmierā Erasmus+ projekta "Radoši jaunuzņēmumi lauku apvidos" ietvaros.

lasīt tālāk

"Radošās Idejas" iepazīstina zviedru kolēģus ar Latvijas pieredzi imigrantu integrācijā

No 2018. gada 26. līdz 28. februārim Rīgā viesojās Linšēpingas pašvaldības Pētījumu un attīstības centra aprūpes un sociālajā darbā darbinieki no Zviedrijas, lai diskutētu par imigrantu jauniešu integrācijas izaicinājumiem un kopīgi ar biedrību "Radošās Idejas" izveidotu integrācijas programmu jauniešiem imigrantiem.

lasīt tālāk

"Radošās Idejas" uzsāk projektu darbības stiprināšanai

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Radošās Idejas” kapacitāti, īstenojot aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu, kā arī jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti Latvijas NVO sektorā.

lasīt tālāk

Aicinām piedalīties starpnovadu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā „Krāsu raksti Latgalē”

Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens Balvu pilsētas, Balvu novada, Baltinavas novada un Rugāju novada bērns un jaunietis vecumā no 7 – 18 gadiem, iesniedzot vienu individuālu darbu. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 30.aprīlis.

lasīt tālāk