Linšēpingas pašvaldības speciālistes viesojas Rīgā projekta PRIME ietvaros

27.11.2018.

Šī gada 15.-16.novembrī Latvijā viesojās Linšēpingas pašvaldības speciālistes Susanne Elfström un Karolina Thorsson, kuras ikdienā nodarbojas ar konsultatīva atbalsta sniegšanu migrantu jauniešiem.

Mācību vizītes laikā tikāmies ar Hotel School Riga studentiem, viesojāmies Informācijas centrā iebraucējiem un tikāmies ar "Patvērums "Drošā māja" darbiniekiem, kā arī piedalījāmies Starpsektorālās Dialoga platformas tikšanās, iepazīstinot ar PRIME projektu jauniešu migrantu integrācijai un iebraucēju atbalsta sistēmu Zviedrijā.

Sirsnīgs paldies "Patvērums "Drošā māja" par uzņemšanu, Hotel School Riga par sadarbību un tikšanās dalībniekiem par līdzdalību un jautājumiem!

Mācību vizīte norisinājās projekta "PRIME - Jauniešu imigrantu integrācijas veicināšana" ietvaros. Projekts veltīts imigrantu jauniešu (18-30) sociālajai un ekonomiskajai iekļaušanai, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projekts tiek īstenots  no 2017.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30.augustam Central Baltic INTERREG programmas ietvaros. Projektu līdzfinansē Central Baltic Programme, Latvijas valsts budžets un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

 divkrasu_rgb-45-copy.jpg