Latvija - tie esam mēs paši!

Latvija - tie esam mēs paši!

Biedrības "Radošās Idejas" biedru un atbalstītāju paveiktais:
- iestādīti 100 ozoli;
- piedāvātas bezmaksas apmācības un radošās darbnīcas;
- organizēti pieredzes apmaiņas braucieni, vizuālās mākslas konkursi un izstādes;
- esam palīdzējuši iejusties Latvijā vairāk nekā 400 ārvalstniekiem;
- dota iespēja iepazīt citu Eiropas valstu kultūras;
- dota iespēja jauniešiem, senioriem un pieaugušajiem pirmo reizi lidot ar lidmašīnu un pabūt ārpus Latvijas;
- īstenoti 13 projekti, no tiem puse tapuši sadarbībā ar 25 ārvalstu partneriem;
- samaksāti vairāk nekā 100 000€ Latvijas valstij nodokļos;
- radītas darba vietas pašiem un citiem;
- esam iegājuši Balvu, Rīgas un Latvijas vēsturē.

Tādu dzīvi ir vērts dzīvot!

Svinam MĒS, sviniet JŪS!

Mums ticis visdziļākais ezers
Un rudākais rudzu lauks.
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu visskaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
(L. Vāczemnieks)