Kultūras ministrijas pateicība biedrībai "Radošās Idejas" par līdzdalību politikas veidošanā

2018. gada 25. oktobrī

Esam saņēmuši Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta pateicību par aktīvu iesaisti un komentāriem, sagatavojot  valstiski svarīgu politikas plānošanas dokumentu „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plānu 2019. – 2020.gadam”.

Kultūras ministrija vēstulē norāda, ka izstrādes gaitā  ir saņēmuši daudz vērtīgu komentāru, iebildumu un priekšlikumu, kas nāca no dažādu jomu, kā arī no dažādu veidu organizācijām. Kultūras ministrija augstu novērtē katras organizācijas ieguldījumu un uzskata, ka sasniegtais rezultāts ir vērtīgs kompromiss un cieša kopdarba rezultāts. It īpaši ņemot vērā to, ka  nebija iespējams visus ieteikumus iestrādāt attiecīgajā  plānošanas dokumentā, daudzi no priekšlikumiem ir kļuvuši par neatņemamu daļu no nākotnes politikas plāna. Vēstules nobeigumā Kultūras ministrija raksta, ka arī turpmāk  regulāri apzinās nevalstisko organizāciju viedokli un domas par dažādiem jautājumiem un cer arī uz turpmāku mūsu organizācijas atsaucību un aktīvu līdzdalību.

Ļoti priecājamies par saņemto pateicību un turpināsim līdzdarboties politikas veidošanā!

divkrasu_rgb-45-copy.jpg