Sagatavota labās prakses rokasgrāmata darbam ar jaunatni

Erasmus+ Startēģiskās partnerības labās prakses apmaiņas projektu “Kultūru daudzveidība kā mācīšanās rīks jaunatnes darbā” ietvaros sagatavota rokasgrāmata, kurā ir apkopoti labās prakses piemēri darbam ar jaunatni. 

lasīt tālāk

Rīgā norisinās pēdējā PRIME projekta partneru tikšanās

2019.gada 23.-25.aprīlī Rīgā norisinās projekta PRIME partneru pēdējā sanāksme. PRIME apmācībās kopumā piedalījušies jau 80 jaunieši, trešo valstu pilsoņi. 

lasīt tālāk

Sociālā uzņēmuma likumam – gads

Pirms gada, 1. aprīlī, stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums. Kopš Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā gada laikā sociālā uzņēmuma statuss ir piešķirts 49 uzņēmumiem. 

lasīt tālāk

Atskats uz akciju “100 ozolu iestādīšana Balvu novadā Latvijas simtgadei”

Ideja par 100 ozolu iestādīšanu uz Latvijas simtgadi dzima jau laiku atpakaļ, kad Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Saglabāt, lai nepazaudētu − kultūras mantojuma aizsargāšana” noslēgumā tika svinēta Eiropas Sadarbības diena...  

lasīt tālāk

Aicina Rēzeknes novada jauniešus pieteikties diskusijai par bēgļu jautājumu Latvijā un pasaulē

Pasākums norisināsies 13. decembrī plkst. 10.00 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļš". Lai pieteiktos pasākumam, nepieciešams izveidot vismaz 3 cilvēku komandu, kas būtu gatavi diskutēt un debatēt par tēmu "Migrācija Latvijā un pasaulē".

lasīt tālāk

"Radošās Idejas" uzsāk projektu kultūras mantojuma un sociālās uzņēmējdarbības jomā

Projekta mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību, atbalstot un motivējot ilgstošos bezdarbniekus uzsākt biznesu, kas balstīts vietējā kultūras mantojumā.

lasīt tālāk

Linšēpingas pašvaldības speciālistes viesojas Rīgā projekta PRIME ietvaros

Šī gada 14. -16. novembrī Latvijā viesojās Linšēpingas pašvaldības speciālistes Susanne Elfström un Karolina Thorsson, kuras ikdienā nodarbojas ar konsultatīva atbalsta sniegšanu migrantu jauniešiem.

lasīt tālāk